odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Dům dětí a mládeže v Habartově představil veřejnosti činnost svých zájmových kroužků

Aktuálně nabízí habartovské centrum zábavy i poučení spolu se svou pobočkou v Bukovanech pro děti a mládež přes dvacet různorodých zájmových útvarů, do nichž děti pravidelně docházejí během deseti měsíců školního roku. A protože ten současný se již pomalu blíží ke svému závěru, nastal ten správný čas se ukázat.

Páteční odpoledne 4. května tak prostory Městského kulturního střediska na několik hodin opanovalo mnoho desítek dětí a obětavých vedoucích, aby všem přítomným z řad rodinných příslušníků i kamarádů během devadesátiminutového představení předvedli, čím se během pravidelných schůzek zabývají a co již za uplynuvších osm měsíců zvládli.

A nutno poznamenat, že tuto příležitost vidět své kamarády a potomky v akci si nenechalo ujít zaplněné hlediště habartovského kinosálu, tedy něco téměř ke třem stům diváků. Po bezprostředně předcházející a poněkud nervózní generálce se kolotoč oficiálního programu roztočil v šestnáct hodin, kdy k připraveným mikrofonům přistoupila dvojice dětských moderátorů, aby celou prezentaci zahájila a průvodním slovem ji i nadále posouvala kupředu. I to se letos stalo určitou novinkou, neboť v minulosti byly akce moderovány vždy nějakým dospělákem.

Během hodiny a půl se na pódiu vystřídala většina kroužků, které momentálně v DDM fungují, přičemž některé další se představily prostřednictvím svých výtvorů v předsálí. Největší zastoupení měl nejspíše tanec a to v nejrůznějších podobách. V orientálním i moderním rytmu tančila malá i velká děvčata a v tom country je doplnila i trojice chlapců. Velký aplaus a v podobě smíchu i hlasitou diváckou odezvu si vysloužily nápadité a originální skeče a scénky v podání Kriminálky, Kreativního vaření či Klubíčka pohádek. Obzvláště se povedla scénka s Halinou či ta o trablech policie v běžném životě.

Na scéně nechyběl ani zpěv či recitace nebo nefalšovaná pirátská řež. Všechna čísla měla něco do sebe a bylo v nich jasně patrné, kolik úsilí a hodin nácviku se v jejich zvládnutí ukrývá. Proto je jen dobře, že to teď již ví několik set diváků, kteří se o tom přesvědčili na vlastní oči. Zaujetím a nadšením všech dětí bylo do světa vysláno také jedno prosté poselství, kterým je ten fakt, že je tyto činnosti jednoduše baví a svůj volný čas tak tráví rády.

Nejvíce energie a zápalu však bylo z jeviště cítit, když ho zaplnilo na 30 členů letos nově otevřeného klubu workoutu. Ti pod vedením Marka Berkyho předvedli, jakých pokroků díky dřině a náročným tréninkům, které podstupují i několikrát v týdnu, již se svými těly a svaly dosáhli. Zároveň ukázali i svou týmovou soudržnost a kamarádského ducha, což se obojí u nich snaží jejich vedoucí rovněž rozvíjet.

Asi v polovině celé show na pódium přišla i ředitelka DDM Habartov Jana Chalupská, která již dlouhá léta stojí v jeho čele. Vystoupila jen pro to, aby k sobě pozvala vedoucí, kterým zde poděkovala za jejich leckdy také mnohaletou práci a hlavně čas a invenci, které veskrze nezištně věnují dětem a pořádání nejrůznějších akcí. Bez jejich obětavosti by totiž nic z tak bohaté zájmové činnosti v Habartově neexistovalo a za to jim po právu patřil potlesk diváků i nové tematické tričko.

Po 90 minutách se působivá a pestrá prezentace dobrala ke svému závěru. Reflektory osvětlující scénu pohasly, mikrofony ztichly, ale pravidelná každotýdenní činnost kroužků však běží dál a to je moc a moc dobře.

Mgr. Aleš Plevka,
předseda komise pro sport a kulturu
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design