odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Fotograf kam se podíváš

17.3.2018 na tradičním Velikonočním vyrábění pořádaném Domem dětí a mládeže v Habartově bylo vidět nezvykle mnoho fotografů.

Právě tohoto vyrábění totiž využili členové fotografického kroužku DDM k prověření svých dovedností v reportážní fotografii.

Nemalou výhodou se ukázalo domácí prostředí. Fotografové na domácí půdě nemuseli čelit vlastní nervozitě. Také fotografovaní přijali fotoaparáty klidně a mnozí neváhali zapózovat a někteří přidali i humornou grimasu.

V době od 10:00 hod do 13:00 hod se čtveřice fotografů činila a vzniklo tak nepřeberné množství zajímavých fotografií.

Lze říci, že pochopení práce na reportáži a její zákonitosti se mladým fotografům již dostala takříkajíc do krve. Každý bravurně zvládl celek popisující velikost akce a její průběh. Není tedy pochyb, že letošního ročníků se zúčastnilo opravdu značné množství dětí a rodičů, kteří dokázali zaplnit celý sál.

Fotografové zapracovali i na polodetailu, který jim otevřel cestu k náhledu na jednotlivá stanoviště a právě zde vyráběné ozdoby či pamlsky.

A královnou dané akce se staly detaily.

Zde byla patrná různorodost jednotlivých členů kroužku. Rozdílný přístup k zabíranému objektu, úhlu, vzdálenosti, ohnisku, použití odraženého blesku, výběru objektu .

Bylo cítit mnoho krásných emocí. Zaujetí pracujících dětí. Byli vidět i rodiče, kteří při pomoci svým potomkům najednou zapomněli na okolní svět.

V detailu se dala číst radost dětí i rodičů. Byla vidět i radost pořádajících a přátel DDM, kteří ve svých žlutých tričcích neztráceli úsměv ani v pozdějších hodinách výrobního kolotoče.

Je nádherné účastnit se takto krásné akce. Zde v poklidné dělné atmosféře vznikaly nápaditě krásné výrobky vítající blížící se svátky jara a hlavně dětská šťastná nálada byla všudypřítomná.

Pro členy fotografického kroužku je účast na takovéto akci neskutečně přínosná zkušenost.

Zase jsme udělali jeden malý krůček v poznání fotografického řemesla.

Řemeslo, které v jediném okamžiku zmáčknutí spouště je schopno zachytit emoce. Emoce, které se jiným způsobem dají jen těžkou uchopit.

Za všechny členy mohu říci, že se těšíme na další akce pořádané naším DDM.

Petr Ondříšek
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design