odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Vaše – Naše děti :-)

Zní to divně? Asi ano, ale po přečtení následujících řádků to bude jasnější :-)

Vaše děti mohou navštěvovat náš Dům dětí a mládeže v Habartově.

Pro Vaše děti se snažíme zajistit v našem DDM co nejpestřejší nabídku zájmových kroužků.

Vaše děti nemusí trávit svůj volný čas doma u počítačů, ale díky našim kroužkům a akcím mohou v kolektivu ostatních dětí prožívat plno pěkných chvil.

Vaše děti v našich kroužcích mohou získávat nové znalosti a rozvíjet svoje dovednosti.

Vaše děti Vás jako rodiče díky našemu zřizovateli nemusí příjít v poplatcích na astronomické častky.

S nadsázkou lze říct, že Vaše dítě za cenu dvou krabiček cigaret má po celý školní rok v našem DDM otevřené dveře pro svůj volný čas.

Vaše děti s našim přispěním mohou být šťastnými dětmi.

Co vy na to…jsou Vaše děti i naše děti? :-).

Jana Chalupská a Iva Dobošová
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design