odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

V Habartově si udělali Vánoce z papíru

Již počtvrté v řadě pozvaly pracovnice Domu dětí a mládeže zájemce o rukodělné vyrábění na akci nazvanou Papírové Vánoce. Ta se pro letošek uskutečnila v sobotu 10. prosince na tradičním místě - tedy v sále Městského kulturního střediska, kde po tři hodiny bylo k dispozici 12 nápaditých stanovišť.

Při pohledu z okna počasí spíše než adventní vánoční čas evokuje jaro, ale to v ničem nebrání tomu, aby si v Habartově dali dostaveníčko všichni ti, kteří si rádi vyrobí něco pěkného a originálního, co se jim stane krásnou sváteční vánoční dekorací.

Ředitelka DDM Jana Chalupská spolu s pracovnicí Ivou Dobošovou věnovaly vymýšlení a přípravám námětů na výrobky několik týdnů, a přece by jejich snaha vyšla na prázdno, pokud y jim s realizací akce nevypomohlo více než deset ochotných dobrovolníků, kteří se na těch několik sobotních hodin stali trpělivými instruktory u jednotlivých výrobků. Za to jim patří velké poděkování.

Tento ročník jednoznačně výrobkům dominoval papír v nejrůznějších formách, i když bylo možné spatřit také třeba špejle, polystyren, alobal, stužky či další doplňkový sortiment na výrobu.

V pohodové a komorní atmosféře se mezi dvanácti stanovišti pohybovalo bezmála osm desítek dětí, z nichž ty menší byly doprovázeny rodiči, na nichž samozřejmě bylo, aby v případě složitějších úkonů podali pomocnou ruku.

Během několika málo chvil začaly světlo světa spatřovat vánoční hvězdy, stromečky na špejli, ozdobené koule, papírové věnce a další pestrobarevné dekorace. Nechyběli ani skládaní andílci či obligátní stanoviště s vánočním testíkem, kde za správné odpovědi čekala na děti odměna v podobě lízátka popřípadě i žvýkačky.

Na rozdíl o vyrábění velikonočního, kdy je účast hojnější, lze tvrdit, že na vyrábění vánočním je taková ta větší pohoda a správná sváteční atmosféra, kterou dokreslovaly i vánoční písně, které byť v reprodukované podobě prostupovaly celý prostor.

Papírové Vánoce se tedy domu dětí a mládeže znovu vyvedly na jedničku a je asi více než zřejmé, že se již natrvalo zabydlely v kalendáři akcí, na které se mohou občané Habartova pravidelně těšit. Památkou na ten letošní ročník se stane několik set předmětů, které během vyrábění vznikly a budou o nadcházejících Vánocích zdobit nejednu habartovskou domácnost. K pracovnicím DDM míří poděkování za jejich nápady a trpělivost při opakovaném vysvětlování postupu výroby jednotlivých dekorací.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design