odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Náměstí Přátelství v Habartově se opět po roce rozzářilo sváteční výzdobou

Na pátek 25. listopadu připravil místní Dům dětí a mládeže v Habartově několikahodinovou akci s názvem Vánoční fantazie, která vyvrcholila rozsvícením městského vánočního stromu na náměstí Přátelství.

Celý zábavný podvečer byl zahájen v 16 hodin. V tento čas byl spuštěn ředitelkou DDM Janou Chalupskou výdej siluet čertů, kterým však chyběly vousy. Úkolem dětí tedy bylo jejich holé brady zaplnit tím, že jim je obstarají - a to díky splnění několika jednoduchých soutěží, které na ně čekaly v přilehlé zahradě.

Čertovských podobizen bylo vydáno více než 130 a připočteme-li pěknou řádku dospělých, je jasné, že zahrada doslova praskala ve švech. Na splnění hlavního úkolu měly děti hodinu. Po stejnou dobu si užívaly i tradiční projížďky s koňským povozem pana Janury a spoustu legrace při všech hrách.

Poté si všichni vyzvedli zaslouženou odměnu v podobě adventního kalendáře a poukázky na buřtík, jenž se měl stát vítaným zakončením večera. Pak se již účastníci přesunuli do kinosálu, kde na děti čekali členové loutkového divadla Kahánek, kteří sehráli půlhodinovou pohádku o tom, jak se pejsek s kočičkou připravují na Vánoce.

Následně se před MKS zformoval pár set metrů dlouhý lampionový průvod, který se jako osvícený a obrovský lidský had proplazil několika habartovskými ulicemi, aby oklikou zamířil na náměstí. Tam již čekaly další stovky lidí, kteří mezitím využili nabídky několika stánků. Nejvíce byl v kurzu ten se svařeným vínem, neboť přestože zima nebyla třeskutá, přece jen chlad a studený vítr dokázaly při čekání teplo z těla záhy vyhnat.

Samotné čekání se vinou drobných technických obtíží asi o dvacet minut protáhlo, ale pak již nic nebránilo tomu, aby starosta města Ing. Petr Janura pronesl krátké přání a spolu se všemi přítomnými odpočítal pár vteřin do okamžiku, než se vánoční strom naplno rozzářil do tmy.

Vše se povedlo a smrk i díky třem desítkám tisíc korun investovaným do obohacení jeho světelné výzdoby zářil opravdu krásně. Jednoduché a přesto velmi působivé bílé osvětlení, které se navíc line i z vloček, které jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení, dokázalo během chvíle navodit tu správnou sváteční atmosféru.

Malým překvapením a bonusem pro všechny účastníky se pro letošek stal také vydařený asi pětiminutový ohňostroj, který na potemnělé večerní obloze vykouzlil nádherné pestrobarevné obrazce, které diváci vítali s nadšenými výkřiky.

Většina z přítomných se poté doslova rozprchla ukrýt se před narůstající zimou do svých domovů. Nemálo lidiček však ještě předtím zamířilo zpět do zahrady DDM, kde na ně čekala avizovaná odměna v podobě opečeného buřtíku. Na dvou kovových plátech již plápolal oheň, který byl přítomnými čerchmanty pravidelně přikrmován dřevem, jež zcela bezplatně věnoval na tuto akci Petr Lomjanský, kterému tímto organizátoři děkují.

Po několika desítkách minut se více než stovka uzenin ocitla ve spokojených bříškách a pracovnice DDM si tak mohly konečně vydechnout. Akce se jim, ostatně jako vždy, povedla a stala se myslím velmi vydařeným začátkem adventního času ve městě. Stalo se tak i díky úsilí desítek dobrovolníků, kteří pomohli s její realizací- všem za to patří velký dík.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design