odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Velikonoční vyrábění podesáté v Habartově

Pracovnice místního Domu dětí a mládeže ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a Základní uměleckou školou v Habartově připravily jubilejní desátý ročník Velikonočního vyrábění, které je skvělou příležitostí přivítat svátky jara zhotovením originálních výrobků.

V sobotu 19. dubna se tak na několik hodin proměnil sál, v němž jindy dominují plesové róby a tanec, na velkou kreativní dílnu. V ní si zájemci od 10 do 14 hodin mohli vyzkoušet výtvarné nápady a dovednosti svých šikovných rukou. Celou akci společně krátce po desáté hodině zahájili starosta města Ivo Zemek a ředitelka DDM Jana Chalupská.

V sále na všechny čekalo okolo patnácti stanovišť, které skýtaly veškerý potřebný materiál pro výrobu, a u každého z nich byl přítomen vždy minimálně jeden zkušený instruktor, který danou techniku nejen předvedl, ale těm menším nebo méně zručným dokonce i ochotně vypomohl.

Jedinou podmínkou, kterou museli návštěvníci splnit, když si chtěli vyzkoušet opravdu vše, bylo to, že bylo nutné s sebou mít vyfouknutá vajíčka. Ale ani ti, kteří na toto případně zapomněli, neodcházeli s prázdnou. K dispozici bylo nejméně pět stolů, kde se dalo tvořit i bez této pomůcky. Výtvarníci zde používali pastelky k vybarvování tematických omalovánek, na pestrobarevnou výzdobu čekaly i bílé šablony ze čtvrtky ve tvaru vejce, z brčka a barevných papírů se dala zhotovit nádherná skládaná květina, jinde pak stojánek na vajíčko či zápich do květináče v podobě rozesmátého zajíce.

Vajíčka však přece jen převažovala. Některá se musela připravit na souboj s vrtačkami, jiná na barevnou lázeň (mramorování), další pak třeba na kabátek z drátků, trojobal z lepidla, krupice a barviček nebo třeba na motivy vyvedené rozehřátými voskovkami.

Některé techniky zdobení se staly za ono uplynuvší desetiletí nepostradatelnými "hity", jiné pak se vždy po několika letech střídají a další se objeví každý rok zcela poprvé. To je totiž jeden z cílů, který si organizátorky daly - přijít pokaždé s něčím novým a zajímavým. Smysl tohoto snažení je patrný a je jím ten fakt, aby tradiční vyrábění těm, kteří ho navštěvují pravidelně, nikdy nezevšednělo a měli příležitost naučit se vždycky něco neokoukaného.

Chvílemi se v sále pohybovala jistě dobrá stovka malých i větších výrobců. Těm všem se dostalo navíc možnosti vyslechnout asi dvouhodinové pásmo hudebních a pěveckých čísel žáků ZUŠ z Habartova a Krajkové. Melodie odehrané na klávesy, kytary či flétny a písničky v češtině či angličtině byly povedeným doplňkem pohodové atmosféry.

Na návštěvníky v předsálí čekala i malá prodejní akce, jíž dominovaly proutěné produkty z chráněných dílen v Sokolově a nápadité pestrobarevné šperky.

Celý den se organizátorům i jejich pomocníkům z řad členů Klubu přátel DDM znovu vydařil. Malí výtvarníci byli za svou snahu odměněni a to hned dvakrát. V první řadě spoustou povedených velikonočních výrobků, které si pyšně odnášeli domů, a v řadě druhé i odpolední Velikonoční pohádkou ze zahrádky, kterou jim přijelo zahrát divadlo Kapsa.

Mgr. Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design