odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51

Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Vánoční vyrábění v Habartově umocnila komorní, příjemná atmosféra

S ohledem na letitou tradici a značný a navíc i velmi kladný ohlas ze strany veřejnosti na velikonoční vyrábění se pracovnice Domu dětí a mládeže (DDM) v Habartově za pomoci Klubu přátel DDM rozhodly nabídnout zájemcům možnost zhotovit si i dekoraci vánoční.

Na druhý adventní víkend v sobotu 7. prosince se prostory místního kulturního střediska krátce po obědě na několik odpoledních hodin zaplnily desítkami těch, kteří se rozhodli ozvláštnit své domácí interiéry originální vánoční výzdobou.

K dispozici bylo asi patnáct stanovišť, která byla obsazena zručnými instruktory, s jejichž dopomocí se každý příchozí dobral k žádoucímu výsledku. Mezi materiály tentokráte jasně dominoval různobarevný papír, sem tam doplněný o korálky, špejle nebo drátek. Barevný polotovar se postupně za přispění šikovných rukou mohl proměnit např. ve skládaná přáníčka, usměvavé soby a několik druhů stromečků či různorodých ozdob.

Odpolední nabídku doplňovaly i jednoduché sváteční testíky, jejichž úspěšní řešitelé se mohli těšit ze sladké odměny nebo volné vstupenky na zábavné dopoledne, jímž chce DDM přivítat vánoční prázdniny.

Na příchozí ve vestibulu čekalo i několik prodejních stánečků regionálních výrobců, kde bylo možno zakoupit zdobené perníčky, šperky z fimo hmoty, pletené košíky a další dekorace, drobnou keramiku, šperky z drátků a kamínků a jiné výrobky, které všechny byly nenapodobitelnými originály.

Přestože návštěva nebyla tentokrát tak masivní jako v čase velikonočním, poklidná atmosféra, podtržená vánočními melodiemi, která zde panovala, může v budoucnu přilákat i víc šikovných lidiček. Ti budou moci stvořit nejeden pěkný výtvor, který v čase vánočním opět ozdobí habartovské domácnosti.

Mgr Aleš Plevka
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2023 Responsive Web Design