odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Zájmový kroužek „ ŠIKULA“

Dům dětí a mládeže představuje další zájmový kroužek

Proč jsem si vybrala právě Šikulu? Ráda vyrábím, maluju a chtěla jsem se naučit různé výtvarné techniky. Naše vedoucí paní Baruška Smolová je hodná a ocení naši práci a to , když se snažíme. Má velice dobré nápady a díky nim máme hezké výtvory, které se líbí i rodičům. Jsem ráda, že jsem si vybrala právě Šikulu a už se těším , co všechno nás ještě čeká.
Napsala Majda Králová
A co dodává maminka Majdy?
Stejně jako dcera jsem moc ráda, že navštěvuje kroužek při Domu dětí a má možnost zdokonalovat se v tom co ji baví. Svůj volný čas tráví užitečně a v příjemném prostředí ke kterému přispívají i výtvory tohoto kroužku.

Tento kroužek se účastní i výtvarné soutěže na téma „strašidla ze mlejna a okolí“, kterou vyhlásil nadační fond Jičín . Tvorba obrázků děti velice bavila. Kroužek začne pracovat opět od září a je určen všem dětem základních škol.

DDM Habartov
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design