odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Společenský sál Městského kulturního střediska v Habartově na dvě hodiny ovládl maškarní rej

Únor již tradičně patří v Habartově karnevalům, které jsou oblíbenou zábavou především pro ty nejmenší. V pátek 8. února ten první uspořádaly pracovnice místního domu dětí a mládeže ve spolupráci se členy Klubu přátel DDM. Masky tak na více jak dvě hodiny ovládly MKS.

Čas zahájení byl stanoven na čtvrtou hodinu odpolední. V tu dobu však bylo kulturní středisko takřka poloprázdné a vypadalo to, že na účasti dětí se negativně odrazila probíhající chřipková epidemie. Pár minut na to se však z oblohy začal sypat sníh a jakoby symbolicky s přibývajícími sněhovými vločkami přibývaly i na seznamu účastníků další a další masky. Těch se nakonec sešlo celkem 94, a tak byly rázně zaplašeny počáteční chmury organizátorského týmu v čele s Janou Chalupskou a Ivou Dobošovou.

Čas zahájení byl stanoven na čtvrtou hodinu odpolední. V tu dobu však bylo kulturní středisko takřka poloprázdné a vypadalo to, že na účasti dětí se negativně odrazila probíhající chřipková epidemie. Pár minut na to se však z oblohy začal sypat sníh a jakoby symbolicky s přibývajícími sněhovými vločkami přibývaly i na seznamu účastníků další a další masky. Těch se nakonec sešlo celkem 94, a tak byly rázně zaplašeny počáteční chmury organizátorského týmu v čele s Janou Chalupskou a Ivou Dobošovou.

Sálem zněla muzika a většina předškoláků i dětí mladšího školního věku se pustila spontánně do tance. Dobrá nálada začínala mít jednoznačně navrch. Klaun-moderátor v podání Evy Dvořákové, ředitelky MŠ Duhová, se procházel po parketu a vybíral si jednotlivce, kteří ostatním prostřednictvím mikrofonu představovali svůj převlek. Jejich škála i letos byla velmi pestrá- tradičně nechyběly víly a princezny, dostavili se i čerti, mušketýři a piráti, hojně byla zastoupena i nejrůznější zvířátka a pestrou směsici doplňovali komiksoví hrdinové Batman a Spiderman. Všichni bez rozdílu byli za svou masku odměněni sladkými dobrotami.

Zábavný podvečer byl však zpestřen i několika soutěžemi, v nichž si děti mohly za splnění jednoduchých úkolů vysloužit další sladkosti. Ani letos nechyběla soutěž v pojídání báječných koláčů či tancování v záplavě nafouknutých pestrobarevných balónků.

Děti si pohybu v rytmu hudby opravdu užily dosyta, protože čas od času byl na programu i tanec společný, organizovaný z pódia Hankou Královou, která se se svými svěřenkyněmi, které docházejí do kroužku při DDM, postarala i o několik tanečních vystoupení. Na nich se podílely i dívky ze skupiny Míši Sládkové, které se specializují na tanec orientální.

Drtivá většina capartů strávila v doprovodu svých rodičů jistě velmi příjemné a zábavné odpoledne. Soudím tak podle toho, že všude kolem mě se pohybovaly děti, na jejichž tvářích, občas i navzdory důmyslnému maskování, byl patrný zářivý úsměv. Ten se zároveň stal i tou největší odměnou pro ty, kteří se na uskutečnění maškarního reje zcela nezištně podíleli.

Mgr. Aleš Plevka
9.2.2013
Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design