odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Karneval plný barev

V pátek 5.2.2010 se  Městské kulturní středisko v Habartově změnilo v pestrou směs  těch nejrozmanitějších masek, které by člověk mohl  u dětských návštěvníků očekávat.

 Připravili jsme pro  děti do 10ti let dvouhodinový karnevalový program plný soutěží, tance a vložených vystoupení tanečních kroužků Míši Sládkové a Hanky Králové. 

Celý program moderoval klaun jenž  dětské duši opravdu dobře rozumí, jelikož  za něj byla převlečena ředitelka MŠ Habartov Eva Dvořáková, která se na zrození celé akce podílela společně s Domem dětí. 

Počáteční nervozita pořadatelů se s úderem 16.00 hodiny změnila v údiv. Tak velkou návštěvu jsme ani neočekávali. 

Do sálu vstupovaly princezny, zvířátka, duchové, skřítci a plno dalších masek. Nikdo dlouho neotálel a tak se parket vlnil v tanečním rytmu téměř okamžitě. Rodiče dětí si mohli v přísálí popovídat s ostatními při šálku kávy a nebo dohlédnout na svoje nejmenší ratolesti přímo na sále a zvěčnit vše fotoaparáty.

Celou akci pomáhali zajistit členové Klubu přátel při DDM a jak jinak než také v maskách.

A co říci na závěr? Kdo chce tak doma vždy nějakou tu masku vytvoří. Vždyt  to není otázka drahých kostýmů, ale pouze a jen otázka fantazie, nápaditosti a chuti jít se pobavit s ostatními. 

Pevně věříme, že příští karneval bude ve stejném úsměvném duchu a dorazí i ti co ještě otáleli.

 

ředitelka DDM Habartov

Jana Chalupská

6.2.2010 -Od-

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design