odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Taneční show DDM Habartov opět po roce

 
   Desítky mladých tanečníků z Habartova předvedly, jaké pokroky ve svých pohybových dovednostech učinily za uplynulý rok. V pátek 22. ledna se v kinosále MKS Habartov uskutečnila taneční přehlídka skupin, které působí při místním domu dětí a mládeže.

 

   Hlediště bylo téměř zcela zaplněno, a tak krátce po sedmnácté hodině mohlo vše začít. Program zahájila paní J.Chalupská, ředitelka DDM, a pak již bylo vše v režii tanečníků a tanečnic. Nutno podotknout, že to řádně roztočili a to mnohdy doslovně. Na jevišti se střídaly formace s názvem Orient Girl, Nejen Country a Live Dance s těmi nejmenšími, kteří na utvoření a pojmenování nějakého uskupení ještě čekají a absolvují zatím jen ty nezbytné základy nutné pro další taneční vývoj.

 

 

   Během asi devadesáti minut jsme měli možnost zhlédnout osmnáct vystoupení.

Jejich skladba byla velmi pestrá, a tak se nám před očima míhaly závoje, nádherná lesklá křídla, třpytící se hůlky či orientální kostýmy a nebo banda bílých postaviček.

 

Zkrátka a dobře předvedeny byly tance ryze dětské, orientální, ale i ty nejmodernější.

Každý z nich však měl jedno společné- nadšení účinkujících, které po skončení každého čísla bylo po zásluze odměněno bouřlivým potleskem publika.

 

To co nebylo na pódiu vidět, ale bez čeho by se to určitě neobešlo, jsou desítky hodin tréninku, které strávily děti pod vedením svých vedoucích. Š.Běhounková, M.Sládková, H.Králová a E.Haufová, které to mají vše na svědomí, si jistě za onen čas a péči věnovanou dětem zaslouží poděkování.

 

Na předvedených výkonech to bylo znát a snad se tak i tímto veškeré vynaložené úsilí poněkud zúročuje.

 
   Program, při kterém nebyl prostor pro nudu, byl u konce. Pečlivě namíchaný koktejl pohybů, barev a rytmů byl vypit do dna a zůstala po něm příjemná příchuť. Těšme se tedy napřesrok na to, co si pro nás mladí tanečníci zase připraví.

 

Text:    Mgr.Aleš Plevka

Foto:   Mgr.Aleš Plevka

 

31.1.2010 -Od-

Dům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design