odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Šipky ve tmě

V pátek 7. října se konal v Domu dětí a mládeže Habartov již jedenáctý ročník akce Šipky ve tmě.

I tento rok jsme se sešli v hojném počtu. Do potemnělého lesa se vydaly skupinky lidí hledat osmnáct hracích karet, pomocí kterých vyluštily tajenku. Díky našim účastníkům si kolemjdoucí mohli myslet, že máme les plný světlušek.

Pokud skupina našla všechny karty a vyplnila svou tajenku, vydala se na cestu zpět k DDM. Zde na všechny čekala odměna. Děti se mohly radovat z balíčku plného dobrot a dále si mohly vybrat z různých druhů 3D puzzlí nebo minipuzzlí. Rodiče se těšili z tradičního lízátka a z malé drobnůstky, která je zahřála po příchodu domů.

Moc děkujeme všem, kteří přišli. Moc nás těší, že jste dorazili a doufáme, že jste si akci užili. Dále chceme poděkovat ještě jednou za pomoc dobrovolníkům Markovi Berkymu, Matějovi Majerovi, Janě Lebedové a dalším.


Ředitelka Domu dětí a mládeže Habartov
Marie KajanováDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design