odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

Barevné křídy v akci

Přivítání nového školního roku jsme započali akcí Barevné křídy, která se konala na bývalém skateboardovém hřišti. Všichni zúčastnění se zapojili a společně jsme utvořili hřiště plné nádherných obrázků.

Někdo maloval pohádkové hrdiny, další se inspiroval nadcházejícím ročním obdobím a někdo maloval, co si zrovna představil. Do akce se zapojily nejenom děti, ale svou kreativitu projevili i rodiče, kteří se vrátili do dětských let a zavzpomínali jaké to je, malovat křídami podle fantazie a představ.

Každý malý malíř dostal nejenom sladkou odměnu, ale také křídy a omalovánky.

Doufáme, že se akce všem líbila a těšíme se na další akce plné úsměvů a dobré nálady.


Ředitelka Domu dětí a mládeže Habartov
Marie KajanováDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design