odkaz skola

Dům dětí a mládeže

V současné době častěji označován jako Středisko volného času, má za hlavní úkol naplnit volný čas především dětí a mládeže.

Zároveň by však neměl sloužit jako takzvaná úschovna dětí pro chvíle, kdy se jejich přítomnost doma zrovna rodině nehodí.

Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

Dle místních podmínek a charakteru činnosti se však nabízených aktivit může zúčastnit každý občan, který o to projeví zájem.

Tedy i děti předškolního věku a dospělí účastníci.


Podmínky účasti s ohledem na možnosti střediska stanoví ředitel DDM.Svou správnou funkcí DDM účinně působí v boji proti dětské kriminalitě, působí jako preventista v protidrogové činnosti.

Pro svou správnou funkci potřebuje DDM dostatečné množství pedagogických zaměstnanců a to jak interních tak externích, dostatečné materiálové a technické zabezpečení a v neposlední řadě hlavně děti, pro které je činnost střediska určena.


Koncepce DDM vychází z vyhlášky MŠMT č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže a z metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže čj. 28 089/98-51Zprávy

Info

Fotoablum

Ke stažení

KOLOBĚŽKA – BĚŽKA

A je tady další akce se školní družinou. Náš projekt o vzájemné spolupráci pokračuje.

Duben je každoročně považován za měsíc bezpečnosti. Pravdou je, že čím dál tím více se na ulicích potkáváme s koloběžkami různých tipů. Proto jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným a na zahradě Domu dětí a mládeže vznikla koloběžko trasa. K jízdě byly využity koloběžky, které má Dům dětí zapůjčené od komise prevence kriminality. Nejednalo se pouze o rychlé projetí, ale jak napovídá název akce tak se koloběžkovalo a také běžkovalo. K tomu všemu nám sluníčko pořádně zatápělo.

Trasa byla kombinovaná s úkoly, které každý musel absolvovat. Ve výsledku se počítal čas projetí od startu k cíli a také počet chyb, které na trase „koloběžkář“ udělal.

Vše vypadalo velice snadně, ale když se k jízdě na koloběžce přidaly dřepy, slalom, běh a skluzavka…noooo to už byl dojezd do cíle opravdu udýchaný.

Celou akci doplnilo ještě malování dopravních prostředků, aby se nikdo nenudil. Na všechny účastníky čekala odměna. Samozřejmě, že ti nejlepší si odnesli ještě malý bonus navíc.

Bylo by škoda nedat možnost i veřejnosti, aby si každý mohl jízdu vyzkoušet. Proto zůstala zahrada s koloběžkami otevřena ještě dlouho poté, co odešla školní družina a klub Sluníčko. Tentokrát si mohl každý přivézt svou koloběžku, nebo využít naše. Akce byla propagována na plakátcích i na webových stránkách Domu dětí a mládeže a proto nás docela mrzí malá účast veřejnosti. Koloběžek je v Habartově mnoho, a když mají děti možnost zasoutěžit si, tak je najednou Habartov bez dětí.

Věříme, že se účast na akcích bude zlepšovat, děti opustí nudu z nicnedělání a místo posedávání u mobilů a počítačů začnou víc poznávat skutečný svět kolem sebe.

Jana Chalupská
Ředitelka DDM HabartovDům dětí a mládeže Habartov Adresa: 357 09 Habartov, K. Čapka 573 IČO: 750 06 502
Telefon: Marie Kajanová 725 729 551 Telefon: Marcela Králová 725 729 552 E-mail: dumdeti.habartov@seznam.cz
GDPR - DDM Habartov Facebook YouTube
PEON © 2001 - 2024 Responsive Web Design